Υφιστάμενη ελληνική κατάσταση – Ισχύουσες ελληνικές πρακτικές


Στην ελληνική πραγματικότητα, τόσο στον τομέα των μεταφορών, όσο και σε άλλους επιστημονικούς τομείς, σπανίζουν οι ολοκληρωμένες πολιτικές, στρατηγικού χαρακτήρα, ενώ εκπονούνται πολύ συχνότερα βραχυπρόθεσμες μελέτες μεμονωμένων έργων. Αποτέλεσμα αυτού είναι συνήθως η εξέταση υποσυνόλου των θεμάτων που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί σε μια ολοκληρωμένη πολιτική και μάλιστα σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής και όχι αρχών και σφαιρικής λογικής. Περισσότερα....

 

 

Κυριότερες διαφορές μεταξύ Plans de Déplacements Urbains (P.D.U.) και ελληνικών μελετών αστικής κυκλοφορίας


Αρκετές μα κυρίως ουσιαστικές είναι οι διαφορές μεταξύ των μελετών αστικού συγκοινωνιακού σχεδιασμού που εκπονούνται στη Γαλλία και την Ελλάδα, τόσο σε επίπεδο φιλοσοφίας και αρχών όσο και σε επίπεδο εκπόνησης των ίδιων των μελετών. Περισσότερα....

 

 

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων

Πανεπιστημιούπολη - 541 24 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-996126, fax: 2310-996030, email: transp@edessa.topo.auth.gr

Τελευταία ενημέρωση: 30 Ιουνίου 2009