Η επικοινωνία σας με την ερευνητική ομάδα του Τομέα Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων του Τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. γίνεται στα e-mails transp@edessa.topo.auth.gr και atsouk@topo.auth.gr.

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων

Πανεπιστημιούπολη - 541 24 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-996126, fax: 2310-996030, email: transp@edessa.topo.auth.gr

Τελευταία ενημέρωση: 30 Ιουνίου 2009