ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ


Ζείτε ή εργάζεσθε στην πόλη της Έδεσσας και τη γύρω περιοχή;

Έχετε άμεση γνώση των προβλημάτων του συστήματος μετακινήσεων στην πόλη;

Υποβαθμίζετε η ποιότητα διαβίωσής σας εξαιτίας προβλημάτων στις καθημερινές σας μετακινήσεις;

 

Η άποψή σας μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως.

Παρακαλούμε καταθέστε τις απόψεις σας επί των προβλημάτων που αντιμετωπίζετε στις καθημερινές σας μετακινήσεις στην Έδεσσα (κυκλοφορία, στάθμευση, βάδισμα, ποδήλατο κ.λπ.), καθώς και των προτάσεών σας για την επίλυσή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση atsouk@topo.auth.gr.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!

 

 

 

 

 

 

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων

Πανεπιστημιούπολη - 541 24 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-996126, fax: 2310-996030, email: transp@edessa.topo.auth.gr

Τελευταία ενημέρωση: 30 Ιουνίου 2009