ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ


Αποτελέσματα του έργου έχουν δημοσιευθεί στα πρακτικά των παρακάτω Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων:

 

1.      Α. Τσουκαλά, Χρ. Ταξιλτάρης, Γ. Μίντσης, Σ. Μπάσμπας, “Διερεύνηση της καθημερινής κινητικότητας στο πλαίσιο πρότυπου Σχεδίου Αστικών Μετακινήσεων”, Πρακτικά 4ου Διεθνούς    Επιστημονικού Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, 28 - 30 Μαΐου 2008, Αθήνα.

 

2.      Α. Τσουκαλά, Χρ. Ταξιλτάρης, Γ. Μίντσης, Σ. Μπάσμπας, “Τα Σχέδια Αστικών Μετακινήσεων ως πρότυπα σχεδιασμού αστικών συνδυασμένων μεταφορών”, Πρακτικά 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου “Ανταγωνιστικότητα και συμπληρωματικότητα των μεταφορικών μέσων, προοπτικές για τις συνδυασμένες μεταφορές”, 10, 11 και 12 Μαΐου 2007, Χίος.

 

3.      Α. Τσουκαλά, Χρ. Ταξιλτάρης, Γ. Μίντσης, Σ. Μπάσμπας, “Une tentative de transcription et d`ajustement du concept du P.D.U. en Grèce”, Πρακτικά του Congrès International ATEC - ITS France “L’Innovation dans les Transports: Technologies, Services, Financements”, 30 και 31 Ιανουαρίου 2007, Παρίσι.

 

 

 

 

 

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων

Πανεπιστημιούπολη - 541 24 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-996126, fax: 2310-996030, email: transp@edessa.topo.auth.gr

Τελευταία ενημέρωση: 30 Ιουνίου 2009