Καλωσήλθατε στην ιστοσελίδα

του ερευνητικού έργου "Οργάνωση πολυτροπικών συστημάτων αστικών μετακινήσεων, με έμφαση στις παραμέτρους ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος"!


 

Έργο - Πράξη:

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού 2003 (ΠΕΝΕΔ 2003)

Κωδικός υποέργου: 489
Αρμόδια Διεύθυνση ΓΓΕΤ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

Ανάδοχος έργου:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
 

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 

Ερευνητική ομάδα:

Χρίστος Ταξιλτάρης, Καθηγητής Τ.Α.Τ.Μ./ Α.Π.Θ. - Επιστημονικά Υπεύθυνος

  Γεώργιος Μίντσης, Καθηγητής Τ.Α.Τ.Μ./ Α.Π.Θ. - Έμπειρος Ερευνητής
 

Σωκράτης Μπάσμπας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Α.Τ.Μ./ Α.Π.Θ.- Έμπειρος Ερευνητής

  Αντωνία Τσουκαλά, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός - Υποψήφια Διδάκτορας ΠΕΝΕΔ 2003
  Αλέξανδρος Οικονόμου, Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός - Τεχνικό Επιστημονικό Προσωπικό

 

Χρηματοδότηση:

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% της Δημόσιας Δαπάνης από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κατά 25% της Δημόσιας Δαπάνης από το Ελληνικό Δημόσιο - Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και από τον Ιδιωτικό Τομέα, στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3. του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

 

Φορέας Συγχρηματοδότησης (άμεση ιδιωτική συμμετοχή):

Δημοτική Επιχείρηση "Καταρράκτες Έδεσσας" (Δ.Ε.Κ.Ε.)

 

Έναρξη έργου: 5 Οκτωβρίου 2005         -

Λήξη έργου: 30 Ιουνίου 2009

 

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων

Πανεπιστημιούπολη - 541 24 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-996126, fax: 2310-996030, email: transp@edessa.topo.auth.gr

Τελευταία ενημέρωση: 30 Ιουνίου 2009