Ερευνητικό έργο ΠΕΝΕΔ 2003 (03ΕΔ489):

Οργάνωση πολυτροπικών συστημάτων αστικών μετακινήσεων, με έμφαση στις παραμέτρους ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος