auth

ΠΑΡΚΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Τα Π.Κ.Α. συνιστούν εκπαιδευτικές μονάδες κυκλοφοριακής διαπαιδαγώγησης για νέους, που απευθύνονται κυρίως σε μαθητές Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Ο λειτουργικός χώρος των Π.Κ.Α. περιλαμβάνει ένα οδικό δίκτυο αστικού και περιαστικού τύπου, υπό κλίμακα, που έχει σχεδιαστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα σε σχέση με το πραγματικό.

Η χρήση των οδικών υποδομών παρέχει τη δυνατότητα προσομοίωσης των πραγματικών συνθηκών κυκλοφορίας σε ένα απόλυτα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον.

Η κυκλοφοριακή αγωγή στα Π.Κ.Α. συνίσταται από δύο κυρίαρχους πυλώνες, με σαφή χρονική διαβάθμιση:

 • ΠΑΡΟΝ: Διδασκαλία των κανόνων κυκλοφορίας (κύρια πεζών) με υπόβαθρο τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στο οδικό   σύστημα, μέσω της οποίας επιχειρείται να ενισχυθούν και να προστατευτούν    οι νέοι στις καθημερινές μετακινήσεις τους.
 • ΜΕΛΛΟΝ: Γνωριμία και εξοικείωση με τον ενδεικνυόμενο κώδικα   συμπεριφοράς του χρήστη της οδού (πεζός + οδηγός), στο φάσμα του   ιδανικού οδικού περιβάλλοντος, στοχεύοντας στη διαμόρφωση ορθής   κυκλοφοριακής συνείδησης των παιδιών, σε μία ηλικία που διαπλάθεται ο   χαρακτήρας και η προσωπικότητά τους.

Τα σημαντικά πλεονεκτήματα που παρέχει το Π.Κ.Α. είναι:

 • Κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση νέων σε ένα φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον, που συνδυάζει τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα με την ψυχαγωγία.
 • Πιστή προσομοίωση πραγματικών συνθηκών κυκλοφορίας που επιδρά καταλυτικά στους μικρούς εκπαιδευόμενους, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο διδασκαλίας ακουστικών και οπτικών ερεθισμάτων (σχολική αίθουσα, βιβλία, multimedia, κ.λπ.).
 • Ίδρυση εστιών – μικροδομών κυκλοφοριακής αγωγής, διάσπαρτων στην Επικράτεια, που μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήρια της προσπάθειας βελτίωσης του επιπέδου οδικής ασφάλειας στη χώρα μας.

Ιστορικό πλαίσιο του προγράμματος του Υ.Μ.Ε.:

 • 1997: Ανάθεση από το Υ.Μ.Ε. σε διατμηματική ομάδα του Α.Π.Θ.   ερευνητικού έργου με τίτλο: «Προσδιορισμός δομικών και   λειτουργικών στοιχείων Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής –   Εξεταστικών Κέντρων Υποψηφίων Οδηγών».
 • Σχεδιασμός του πρότυπου σχεδίου (master plan) του Πάρκου   Κυκλοφοριακής Αγωγής, Þ σχεδιαστική προδιαγραφή για τη   δημιουργία δικτύου Π.Κ.Α. στη χώρα.
 • 1999: Εθνικό Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας: Δράση Δ3 με   αντικείμενο την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση Πάρκων   Κυκλοφοριακής Αγωγής (Υ.Α. 15522/7236/7-6-1999).
 • 1999: Η τεχνική υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου για την υλοποίηση της Δράσης, ανατέθηκε ως ερευνητικό πρόγραμμα (σύμβαση 24/1999) στον Τομέα Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων του Τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ.
 • Ερευνητικό πρόγραμμα: «Υποβοήθηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των Ο.Τ.Α. για την κατασκευή και λειτουργία Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής».
  99).
 • 1999 – 2007: Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών της ερευνητικής ομάδας του Α.Π.Θ., στη διάρκεια εξέλιξης του προγράμματος υλοποίησης των Π.Κ.Α., στο πλαίσιο μίας σειράς ειδικών έργων που ανατέθηκαν από το Υ.Μ.Ε.

Χωροθέτηση Π.Κ.Α. στη χώρα

Parka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάτοψη του πρότυπου σχεδίου Π.Κ.Α.

Protypo Parko

 

 

Brochure Οδηγός Εκπαίδευσης ΠΚΑ

(Ο οδηγός είναι διαθέσιμος μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://www.yme.gr/imagebank/categories/agogi/1-118.pdf )

Την Πέμπτη 4 και την Παρασκευή 5, Απριλίου 2013, πραγματοποιήθηκε στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, Σεμινάριο Κατάρτισης για τα Πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής. Το Σεμινάριο Κατάρτισης πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Νέας Ζίχνης, τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Σερρών και την Αυτοκινητοδρόμιο Α.Ε. Η ερευνητική ομάδα του Τμήματος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του Α.Π.Θ. θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους τους συνεργαζόμενους φορείς για τη φιλοξενία τους και την άρτια οργάνωση της όλης εκδήλωσης.
(ακολουθήστε το σύνδεσμο για να δείτε το φυλλάδιο του Σεμιναρίου)

Η ερευνητική ομάδα ευχαριστεί επίσης τις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες στο Σεμινάριο Κατάρτισης και τους εύχεται κάθε επιτυχία στο έργο τους!

 

Photo 1 Photo 2 Photo 3

 

Photo 4 Photo 5 Photo 6

 

Photo 7

 

Photo 8 Photo 9 Photo 10

 

Photo 11

 

Την Πέμπτη 30 και την Παρασκευή 31, Οκτωβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο "Αλ. Τσιούμης" που στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου του Τμήματος των Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών στην Πολυτεχνική Σχολή του Α.Π.Θ. καθώς και στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Καλαμαριάς, Σεμινάριο Κατάρτισης λειτουργών Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής σε θέματα οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014
08:30 – 09:00: Εγγραφές
09:00 – 10:30: Οδηγός Εκπαίδευσης Κυκλοφοριακής Αγωγής
10:30 – 11:45: Στάδιο Α: Γενική Παρουσίαση κανόνων κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας & Στάδιο Β: Παρουσίαση του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής
11:45 – 12:15: Διάλειμμα
12:15 – 13:30: Στάδιο Γ: Εκπαίδευση στην  ασφαλή κυκλοφορία πεζών & οχημάτων (αυτοκινήτων και ποδηλάτων)
13:30 – 14:00: Ερωτήσεις – Ανοικτή συζήτηση
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014
08:30 – 09:30: Στάδιο Δ: Πρακτική Εξάσκηση στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής
09:30 – 10:30: Στάδιο Ε: Αξιολόγηση
10:30 – 11:00: Διάλειμμα
11:00 – 11:45: Επιπρόσθετες Δραστηριότητες
11:45 – 12:00: Συμπλήρωση ερωτηματολογίου
13:00 – 14:30: Πρακτική παρουσίαση εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Π.Κ.Α.

 

Το υλικό των παρουσιάσεων είναι διαθέσιμο μέσω των ακόλουθων συνδέσμων (τα πνευματικά δικαιώματα - © copyright ανήκουν στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ελληνική Δημοκρατία):

 1. Οδηγός Εκπαίδευσης Κυκλοφοριακής Αγωγής
 2. Εκπαιδευτική Διαδικασία στο Π.Κ.Α. (Στάδια Α & Β)
 3. Εκπαιδευτική Διαδικασία στο Π.Κ.Α. (Στάδιο Γ)
 4. Εκπαιδευτική Διαδικασία στο Π.Κ.Α. (Στάδιο Δ)
 5. Εκπαιδευτική Διαδικασία στο Π.Κ.Α. (Στάδιο Ε)
 6. Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

Συνεργάτες

 

Τελευταία Ενημέρωση: 27/11/2015

© copyright 2015. Τομέας Συγκοινωνιακών & Υδραυλικών Έργων, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ.

Meter odometer
Tumblr Counter